/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Khái quát về Lagos;

Lagos chính thức bị sáp nhập thành thuộc địa Lagos của Anh năm 1861. Điều này có tác động kép đến chế độ buôn bán nô lệ và thiết lập sự kiểm soát của Anh đối với việc buôn bán dầu cọ và các hàng hóa khác

Phần còn lại của Nigeria ngày nay bị chiếm giữ vào năm 1887, và khi chế độ thuộc địa và bảo hộ Nigeria được thiết lập năm 1914, Lagos được tuyên bố là thủ đô, và cho đến khi độc lập khỏi Anh năm 1960.

Cùng với những người di cư từ khắp Nigeria và những người đến từ các quốc gia Tây Phi khác là những người từng là nô lệ đã hồi hương được gọi là Creoles, họ đến Lagos từ Freetown, Sierra Leone, Brazil và Tây Ấn.

Những người Creole đã góp phần vào sự hiện đại hóa của Lagos và kiền thức của họ về kiến trúc Bồ Đào Nha có thể vẫn được thấy đây đó trên Đảo Lagos.

Lago trải qua thời kỳ phát triển nhanh trong suốt thập niên 1960 và 1970 như là một quả bom kinh kế của Nigeria trước khi bắt đầu cuộc Nội chiến Nigeria. Lagos là thủ đô của Nigeria từ năm 1914 đến 1991

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) ) từ Tuticorin, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Abidjan, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Cape Town, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Châu phi, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Colombo

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Cotonou, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Dar Er Salaam, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Durban, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Matadi, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Mombasa, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Nacal

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Nam phi, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Onne, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Pemba, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Pointe Noire

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Richards Bay, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Tây phi

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Tema, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Tincan, Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Zanzibar

Hãng tàu Vận chuyển hàng nhập khẩu Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON) từ Đông phi, madagascar, Quế Madagascar (MADAGASCAR CINNAMON)

Nhập quần áo từ Lagos

Nhập quần áo từ Lagos

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY

Trả lời