/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo
Chúng tôi nhận hàng hôm nay và chuyển phát ngay vào ngày làm việc hôm sau (hoặc trong thời gian sớm nhất có thể). Nhận hàng ngay hôm nay trong giờ hành chính. đảm bảo giao hàng theo thời gian xác định. Khách hàng có thể chọn thời gian phát từ với các dịch vụ dưới đây:
Chuyển phát nhanh 9 giờ sáng (9:00 Express)
Chuyển phát nhanh 10 giờ sáng (10:00 Express)
Chuyển phát nhanh 12 giờ sáng (12:00 Express)
Chuyển phát nhanh toàn cầu (World Express)

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Chuyển Phát Nhanh 9 Giờ Sáng (9:00 Express)

Cam kết giao hàng lúc 9 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 40 quốc gia trên thế giới
Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Chuyển Phát Nhanh 10 Giờ Sáng (10:00 Express)
Cam kết giao hàng lúc 10 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Chuyển Phát Nhanh 12 Giờ Sáng (12:00 Express)
Cam kết giao hàng lúc 12 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo* hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

Chuyển Phát Nhanh Toàn Cầu (Express)
Giao hàng trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày sớm nhất có thể
Tùy chọn dịch vụ chuyển phát ưu tiên
Chuyển phát đến hơn 200 quốc gia trên thế giới
Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

Dịch Vụ Giao Nhận Vào Ngày Làm Việc Tiếp Theo

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY