Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày

Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày

Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày
Đối với hàng cần chuyển gấp, dịch vụ giao nhận trong ngày của Công ty vận tải quốc tế ADTT Express sẽ giúp bạn giao hàng ngay trong ngày tại các thành phố và trung tâm chính trong nước và trên toàn thế giới.

• Không giới hạn về kích thước hay trọng lượng
• Tiến hành nhận hàng ngay khi có yêu cầu
• Đảm trách thủ tục thông quan
• Xác nhận kết quả giao hàng

Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY