Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Công ty vận tải quốc tế ADTT Express đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Từ năm 2008 mảng dịch vụ này được tách riêng thành thương hiệu Công ty vận tải quốc tế ADTT Logistic. Với ứng dụng CNTT triệt để và hệ thống kho bãi trên 8, 000 m2, đội xe container mới, xe vận tải nhẹ và xe nâng các loại làm cơ sở tạo nên dịch vụ hiệu quả…

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu
Khai thuê Hải quan
Thủ tục Xuất nhập khẩu
Giao nhận hàng triển lãm và công trình
Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)
Tư vấn xuất nhập khẩu
Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )
Kiểm duyệt văn hóa …
Xuất / nhập khẩu ủy thác
Hàng chuyển cảng (từ các cảng chính) đi các nước

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Giải pháp phân phối
Sẵn sàng tiếp cận với sức mạnh của mạng lưới dịch vụ phân phối. Hãy để Giải pháp phân phối Công ty vận tải quốc tế ADTT Express giải quyết các vấn đề khó khăn bạn gặp phải trong phân phối. Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và kết hợp nền tảng CNTT chung với một mạng lưới các trung tâm phân phối theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.
Tối thiểu hoá vốn đầu tư của bạn
Đưa các sản phẩm đến gần với khách hàng của bạn hơn
Nâng cao Tính năng đa dạng các hãng vận tải
Đảm bảo thực hiện nhanh giải pháp phân phối của bạn

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ Kho thường / Kho ngoại quan
Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa
Kinh doanh kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận của kho ngoại quan
Dịch vụ quản lý hàng thế chấp cho các ngân hàng thương mại

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ Cung cấp cho Hãng tàu – Dịch vụ tại cảng
Đại lý thủ tục cho các hãng tàu
Dịch vụ kiểm kiện
Kiểm đếm container của tàu
Kiểm đếm hàng hóa đóng vào container
Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS
Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng
Dịch vụ cho tàu và thuyền viên khi cập cảng .

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Bảo hiểm Hàng hóa
Là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn bảo hiểm như AIG, Bảo Việt, Viễn Đông…Chúng tôi giờ đây không chỉ cung cấp cho bạn đơn thuần là dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa nữa mà còn cả Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa với mức phí bảo hiểm cạnh tranh. Công ty vận tải quốc tế ADTT Express sẽ giới thiệu và cung cấp cho bạn những phạm vi Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển phù hợp để giảm thiểu những tổn thất, rủi ro trong vận chuyển hàng hóa thương mại:
Phạm vi bảo hiểm từ cơ bản tới mở rộng cho các loại hàng hoá, hành trình vận chuyển và phương thức vận chuyển khác nhau
Có thể lựa chọn hợp đồng chuyến hay hợp đồng mở cho các chuyến hàng vận chuyển thường xuyên
Phí bảo hiểm cạnh tranh trên thị trường
Quy trình, thủ tục đơn giản và nhanh chóng

Dịch vụ cho thuê kho bãi

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY