Chuyển phát nhanh tiết kiệm

Chuyển phát nhanh tiết kiệm
• Chuyển phát vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc
• Tùy chọn chuyển phát ưu tiên
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 200 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên tới 7000kg tại Châu Âu và 500kg trên toàn thế giới

Chuyển phát nhanh tiết kiệm

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY