Chuyển Phát Định Ngày Cụ Thể

Chuyển Phát Định Ngày Cụ Thể
Để tiết kiệm chi phí cho các lô hàng không cần chuyển phát gấp và trọng lượng nhẹ, Công ty vận tải quốc tế ADTT Express cung cấp Dịch vụ chuyển phát nhanh tiết kiệm hoàn hảo. Chúng tôi nhận hàng ngay hôm nay và sẽ chuyển phát vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc.

Chuyển Phát Định Ngày Cụ Thể

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY