Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế
Hỏi: Làm cách nào tôi sử dụng dịch vụ của Công ty vận tải quốc tế ADTT Express để gửi một lô hàng?
Đáp: Thật đơn giản, bạn chỉ cần gọi điện trực tiếp đến số 0913 167 257 để yêu cầu đơn hàng. Hoặc sử dụng mẫu đơn đặt chỗ trực tuyến tại Website này. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về giao nhận cho mỗi chuyến hàng của bạn tại danh mục hỗ trợ trên trang web Công ty vận tải quốc tế ADTT Express.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể kiểm tra chuyến hàng của mình đi bằng dịch vụ của Công ty vận tải quốc tế ADTT Express?
Đáp: Để tìm hiểu chuyến hàng của bạn đã được vận chuyển hay chưa, ai là người xác nhận và tất cả các thông tin liên quan, bạn chỉ cần nhập số vận đơn của chuyến hàng vào công cụ kiểm tra hàng hóa trực tuyến.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hỏi: Những chứng từ cần thiết nào để khai báo cho chuyến hàng của tôi?
Đáp: Theo yêu cầu của Công ty vận tải quốc tế ADTT Express, tất cả các chuyến hàng vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đều phải sử dụng vận đơn giao nhận. Tất cả hàng hóa, ngoại trừ chứng từ, vận chuyển ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đều phải sử dụng hóa đơn thương mại.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể đặt hàng những mẫu vận đơn giao nhận để sử dụng trong nước hoặc quốc tế?
Đáp: Đơn giản chỉ cần gọi 0913 167 257, và chúng tôi sẽ gửi đến bạn những gì bạn cần.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hỏi: Tôi cần gửi một chuyến hàng ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì thế tôi phải sử dụng hóa đơn thương mại kèm theo. Vậy tôi phải chuẩn bị hóa đơn này như thế nào?
Đáp: Bạn có thể tìm thấy tất cả các hướng dẫn cụ thể để chuẩn bị một hóa đơn thương mại thông qua trang thông tin những thủ tục hải quan cần thiết. Hoặc Công ty vận tải quốc tế ADTT Express sẽ làm thay bạn.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

Hỏi: Tôi có thể tìm kiếm những chỉ dẫn về đóng gói và dán nhãn cho lô hàng của mình ở đâu?
Đáp: Bạn có thể tra cứu những chỉ dẫn về đóng gói và dán nhãn trên trang thông tin những lời khuyên về đóng gói của chúng tôi. Nếu như chuyến hàng của bạn chứa hàng giá trị hoặc hàng dễ vỡ, dịch vụ xử Lý hàng đặc biệt của chúng tôi sẽ giúp bạn chăm sóc cẩn thận lô hàng này. Hãy liên lạc sớm để chúng tôi tư vấn phương thức đóng gói an toàn đối với hàng hóa của bạn.

Cách thức vận chuyển hàng hóa quốc tế

 

XEM NHỮNG SẢN PẨM KHÁC CỦA CÔNG TY